İşyerlerinin Kira Sözleşmesinin Yıldan Yıla Yenilenerek Devam Ettirilmesi Karşısında 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinin Uygulanması

  • Mevzuat Tarihi25.11.2015
  • KurumYargıtay

Kira sözlemesine konu işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre davalı borçluya 01.11.2000 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli olarak kiraya verildiği, ancak sözleşmenin 01.11.2001 tarihinde sona ermesinden sonra kira sözleşmesi 6570 sayılı Yasanın 11. maddesi gereğince yıldan yıla yenilenerek uzamış ise de, belediyelere 2886 sayılı Kanunun 75. maddesinden faydalanma hakkı tanıyan 5393 sayılı Yasanın 15. maddesinin yürürlüğe girdiği 13.07.2005 tarihini izleyen son dönemin bittiği 01.11.2006 tarihi itibariyle sözleşmenin sona erdiğinin kabulü gerektiğinden, artık bu tarihten sonra sözleşmenin yıldan yıla yenilenme imkanı da kalmadığından, davalı kiracı taşınmazda fuzuli şagil konumuna düşmüş olup, ortada bir kira sözleşmesi bulunmadığından davacı alacaklının kira alacağından bahisle davalı borçlu hakkında ilamsız icra takibi yapması ve bu yolla kira alacağının tahsilini ve kiralananın tahliyesini istemesinin mümkün olmadığı gözetilmelidir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet İhale Kanunu


Yorumlar