Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi02.05.2018
  • KurumKalkınma Bakanlığı

Bu Tebliğ; kamu idarelerince hazırlanacak stratejik planların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar