Kamu Personelinin Sağlık Hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devrine İlişkin Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi31.12.2009
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Kamu personelinin sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlik kurumuna devrine ilişkin uygulamaları açıklamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


Yorumlar