Harcırah

  • Sıralama

Doğrudan Temin Usulü, Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

Hocam merhabalar; bilindiği üzere doğrudan temin usulünde 22 maddenin d bendi uyarınca parasal miktar her yıl yayınlanmakta olup, miktarlar bellidir. Ancak küçük alımlarda mesela 2.000-TL altında veya 1.000-TL altında bulunan alımlar 3 teklif alımına...

İşçilere Harcırah Verilmesi Hk.

İyi günler, Belediye aracının bakım ve onarımı için belediye aracı ile 8 saat veya 12 saat için ilçe dışına giden işçi personele hangi ücretler neye göre verilir? Zaman aşımı süresi ne kadardır? Geçmişe dönük harcırah ücreti yatırılırken neyi ölçüt a...

Belediye Şirket İşçilerine Harcırah Ödenmesi Hk.

Sayın hocam, Belediye şirketlerinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde kararname gereği belediye için çalışan ve yola göreve giden personele yurt içi geçici görev yolluğuna istinaden harcırah ve avans verilebilmesi için toplu iş sözleşmesine hüküm konulmuştur...

Belediye Sınırları İçerisindeki Mahallelerde Görevlendirilen Personellere Gündelik Ödenmesi Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz bünyesinde çalışan sözleşmeli personellerin, görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri ile...

Belediye Şirket İşçilerine Harcırah Ödenmesi Hk.

İyi günler diliyorum. 375 sayılı KHK'nin 24. maddesi kapsamında Belediye Şirketi bünyesinde kadroya geçen işçilere 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah ödemesi yapılabillir mi?

Kurum Değiştiren Memurlara Sürekli Görev Harcırahı Ödenmesi

Merhabalar hocam, ilçemiz belediye personeli olan bir kişinin, kendi isteği ile bağlı olduğumuz ilin bir diğer ilçesine nakil olması halinde Harcırah Kanunu madde 10 kapsamında "yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı" verilebili...

Şirket Personelinin Uçakla Seyahati

Merhabalar, belediye şirketinde işçi olarak çalışan personele belediye başkanının onayı ile uçakla seyahat etmesi 6245 sayılı Harcırah Kanununa uygun mudur?

İlk Defa Memuriyete Atananlara Harcırah Ödenmesi Hk.

Yeni atanan memur yol harcırahı alabilir mi?

Meclis Üyesine Harcırah Ödenmesi Hk.

Merhaba Sayın Hocam, bir meclis üyesini Başkanımız görevlendirme ile İstanbul'a görevli bazı toplantılara katılmak üzere gönderdi. Şimdi ise meclis üyesi döndü. Haliyle yol harcamalarını fatura etmiş bizden almayı talep ediyor. Bu meclis üyesine harc...

Belediye Başkanı Harcırahı Hk.

6245 Sayılı Harcırah Kanunununa göre; Harcırah verilecek kimseler: Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.) Bu Kanunda belirtilen hallerde: 1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fa...