Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı Arasında Çelişki Olması

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen bir hususta sözleşmede belirlenen bir madde ile çelişki oluşması durumunda, sözleşme de aykırılığı oluşturan hususlar ayrıntılı açıklanmış ise, bunun mevzuat açısından sıkıntı oluşturmayacağına ilişkindir.

Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılan Kalemlerin, Analiz Gerektiren Kalemler Olmasına Rağmen İdare Paçal Olarak Sorgulama Yapması

Bu Karar, aşırı düşük sorgulaması yapan idare, analiz gerektiren kalemler için paçal olarak sorgulama yapması durumunda, bu durum teklif ve açıklamanın sağlıklı oluşamayacağından dolayı mevzuata uygun olmayacağına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmanın Kendi Elenme Sebebi Dışındaki Sebeplerle İhaleye İtiraz Etmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın kendi elenme sebebi ve/veya elenmesine sebebiyet verecek hususlar dışında başka bir sebepten dolayı ihaleye itiraz etmesi durumunda itirazının red edileceğine ilişkindir.

Teknik Şartnamede Belirtildiği Halde, Zarf Açma Tutanağında Kontrol Edilmeyen Belgeler Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, teknik şartnamede ve istenilen belgelerde belirtildiği halde zarf açma tutanağında kontrolü yapılmayan belgeler bulunması halinde bunun ihale mevzuatına uygun olmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Sözleşme Zamanı Sunulması Gereken Belgelerin Eksik Olması Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, sözleşmeye davet edilen firmanın vergi borcu yoktur yazısını teslim edememesi durumunda geçici teminatının irad kaydedilmesinin ihale mevzuatına uygun olduğunu belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhale Zarfı İçerisinde Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesinin Bulunmaması Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, teklif zarfı içerisinde teknik şartnameye uygunluk belgesinin bulunmaması durumunda, ilgili firmanın ihale dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olduğunu belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Yapılan Şikayet Başvurularında Belirtilmeyen Hususlarda, Kuruma Yapılacak İtirazlarda Başvuruda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılan itiraz başvurusunda belirtilmemiş olan hususlarda kamu ihale kurumuna yapılan itirazlarda yer verilmesi halinde bunun ihale mevzuatına uygun olmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Yapılması Gereken Şikayet Tarihinin Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, idareye yapılması gereken şikayet tarihinin geçirilmesi halinde kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Doğrudan Temin İhalelerinin Hakkında, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, doğrudan temin ile yapılan ihaleler ile ilgili olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraza Haiz Olmayan Kişiler Tarafından, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale ile alakası olmayan ve itiraz hakkına haiz olmayan kişi veya firmalar tarafından kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil ve yetkisizlik yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.