Kurul Kararları

  • Sıralama

Sınav Başvurusunun Eksik Belge Sebebiyle Reddi Kararını İptali Talebi

Bu Karar; personel alımı için ilana çıkan belediyeye yapılan başvurunun eksik belge gerekçesiyle kabul edilmediği nedeniyle iptal edilen başvurunun tekrar değerlendirilmesi talebine ilişkindir.

Kişisel Sebeplerden Dolayı Atama Yapılması Talebinin Reddedilmesi

Bu Karar; kişisel sebeplerden dolayı atamasının yapılmasını isteyen kamu görevlisinin, atanma talebinin reddedilmesi üzerine yaptığı başvuruya ilişkindir

Mesleğine Uygun Görevlendirme Yapılmadığını ve Kendisine Mobbing Uygulandığını İddia Eden Memurun Talebinin İncelenmesi

Bu Karar; mesleğine uygun görevlendirme yapılması hususunda talepte bulunan fakat mesleğine uygun olmayan bir memuriyette görevlendirilmesi ile birlikte kendisine uygulandığını iddia ettiği mobbingin kaldırılması talebine ilişkindir.

Kurumda Açılan Görevde Yükselme Sınavına Çağrılmayan Memurun, Sınavın İptali ve Kendisine Uygulandığını İddia Ettiği Mobingin Sonlandırılması Talebi

Bu Karar; yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına çağrılmadığını, sınav duyurusu yapılmadığını, idarenin internet sitesinde de duyurunun yayınlanmadığını, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, idarece kendisine hakaret edilmek,...

Görevde Yükselme Sınavının İptali ve Uygulandığı Düşünülen Mobingin Sona Erdirilmesi Talebi

Bu karar; Görevde Yükselme Sınavına çağrılmadığı gerekçesiyle sınavın iptali ile idare tarafından uygulandığı düşünülen mobinge son verdirilmesi talebine ilişkindir.

Sosyolog Kadrosundaki Memurun Arazi Ücreti ve Ek Özel Hizmet Tazminatı Talebi

Bu Karar; araziye çıktığını belirterek kendisine arazi ücreti ve ek özel hizmet tazminatlarının ödenmesini isteyen sosyolog olan memurun talebine ilişkindir

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavından Başarı Sağlayamamış Kişinin Puan Hesabı ve Yanlış Soruların Tarafına Bildirilmesi Talebi

Bu Karar; Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alım sınavından başarı sağlayamayan kişinin sınav puanı ve yanlış sorularını görmek istemesi talebine ilişkindir.

Pandemi Döneminde İdari İzinli Zabıta Memurunun Maktu Mesai Ücretinin Kesilmesi

Bu Karar; pandemı nedeniyle idari izinde iken Cumhurbaşkanlığı genelgesine aykırı olarak maktu fazla mesai ücreti kesilen zabıta memurunun, yapılan bu kesintinin kendisine ödenmesi talebine ilişkindir.

Maktu Mesai Ücreti Ödenmesi Talebi

Bu karar; Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgede idari izinli personelin her türlü Mali ve Sosyal haklarının saklı tutulacağı talimatının verildiğini ancak idari izinli olduğu dönemlerde genelgeye aykırı olarak tarafına maktu mesai ücretind...

Kadrosuyla İlgili Olmayan Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirmenin Mobing Olup Olmadığı

Bu Karar; İdarenin kadrosuyla ilgisi olmayan memuriyet mahalli dışına görevlendirmek suretiyle tarafına mobbing uyguladığını belirten başvuranın, mobbingin sonlandırılması talebine ilişkindir.