Kurul Kararları

  • Sıralama

Kişisel Sebeplerden Dolayı Atama Yapılması Talebinin Reddedilmesi

Bu Karar; kişisel sebeplerden dolayı atamasının yapılmasını isteyen kamu görevlisinin, atanma talebinin reddedilmesi üzerine yaptığı başvuruya ilişkindir

Mesleğine Uygun Görevlendirme Yapılmadığını ve Kendisine Mobbing Uygulandığını İddia Eden Memurun Talebinin İncelenmesi

Bu Karar; mesleğine uygun görevlendirme yapılması hususunda talepte bulunan fakat mesleğine uygun olmayan bir memuriyette görevlendirilmesi ile birlikte kendisine uygulandığını iddia ettiği mobbingin kaldırılması talebine ilişkindir.

Kurumda Açılan Görevde Yükselme Sınavına Çağrılmayan Memurun, Sınavın İptali ve Kendisine Uygulandığını İddia Ettiği Mobingin Sonlandırılması Talebi

Bu Karar; yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına çağrılmadığını, sınav duyurusu yapılmadığını, idarenin internet sitesinde de duyurunun yayınlanmadığını, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, idarece kendisine hakaret edilmek,...

Sosyolog Kadrosundaki Memurun Arazi Ücreti ve Ek Özel Hizmet Tazminatı Talebi

Bu Karar; araziye çıktığını belirterek kendisine arazi ücreti ve ek özel hizmet tazminatlarının ödenmesini isteyen sosyolog olan memurun talebine ilişkindir

Sözleşmeli Personel Alımı Sınavından Başarı Sağlayamamış Kişinin Puan Hesabı ve Yanlış Soruların Tarafına Bildirilmesi Talebi

Bu Karar; Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli personel alım sınavından başarı sağlayamayan kişinin sınav puanı ve yanlış sorularını görmek istemesi talebine ilişkindir.

Pandemi Döneminde İdari İzinli Zabıta Memurunun Maktu Mesai Ücretinin Kesilmesi

Bu Karar; pandemı nedeniyle idari izinde iken Cumhurbaşkanlığı genelgesine aykırı olarak maktu fazla mesai ücreti kesilen zabıta memurunun, yapılan bu kesintinin kendisine ödenmesi talebine ilişkindir.

Zabıta Memurluğu Sözlü Mülakatında Düşük Puan Verilen Kişinin Talebinin Değerlendirilmesi

Bu Karar; zabıta kadrosu için başvuruda bulunan kişinin KPSS'den ve uygulama sınavından yüksek puan alıp, sözlü mülakatına düşük puan verilmesiyle yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebine ilişkindir.

Gıda Teknoloğu Unvanının İlgili Listelere Eklenmesi

Bu Karar, “Gıda Teknoloğu” unvanının nitelik ve özelliklerine uygun şekilde güncel ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili yerlere eklenip eklenemeyeceği hakkındadır.

Çocuğunun Öğrenim Durumu Sebebiyle Atanma Talebi

Bu Karar, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan kişinin çocuğunun başka bir ildeki okulu kazanması sebebiyle naklen atama hakkının bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Zabıta Memurları İçin Görevde Yükselme Sınavının Açılıp Açılamayacağı

Bu Karar, zabıta memurunun görevde yükselme sınavının açılıp açılamayacağına ilişkindir.