Kurul Kararları

  • Sıralama

Aile Yardım Ödeneğinin Geriye Dönük Olarak Ödenip Ödenemeyeceği

Bu karar; çocuğu doğduğu dönemde aile bildiriminde bulunmayan memura geçmişe dönük olarak aile yardım ödeneğinin ödenip ödenemeyeceğine ilişkindir.

Naklen Gelen Memurun Banka Promosyonunu Ödenmesi Talebi

Bu karar; naklen ataması yapılan personelin kuruma başvuruda bulunarak, kendinden önce nakil gelen personellere banka promosyonu ödenirken kendisine promosyon ödemesi gerçekleştirilmediğini iddia ederek mahrum kaldığı banka promosyonunun ödenmesi tal...

Naklen Atanan Personele Banka Promosyon Ücretinin Ödenip Ödenemeyeceği

Bu karar; naklen ataması yapılan personele Kurumla anlaşmalı banka tarafından banka promosyon ücretinin ödenip ödenmeyeceğine ilişkindir.

Uyarma Cezasının Kaldırılma Talebi

Bu karar; görevlendirildiği müdürlükten görevi alakalı yazı gelmeyince Müdürlüğe dilekçe yazarak görev tanımı isteyen, dilekçesine cevap alamadığı için Kaymakamlığa yaptığı başvuru nedeniyle hakkında soruşturma açılan personelin uyarma cezasının kald...

Zabıta Memuru Sınavı Mülakat Sonuçlarına İtiraz

Bu karar: Belediyenin açmış olduğu zabıta memura kadrosunun mülakat sonuçlarının yeniden değerlenirilmesininin talebine ilişkindir.

Belediyeye Memur Alımının Usulsüz Yapıldığı Başvurusu

Bu karar; Osmaneli Belediye Başkanlığına memur alımı sırasında başvuran adayın KPSS puanının geçerli olmasına rağmen, Belediyenin usulsüz memur alımı gerçekleştirdiğine ilişkindir.

Memurun Eğitim Şartı Öngörülmeyen Şeflik Kadrosuna Atamasının Yapılması Talebi

Bu karar; belediye personelinin kazanılmış haklar ilkesi çerçevesinde eğitim şartı öngörülmeyen şeflik kadrosuna atamasının yapılması talebine ilişkindir.

Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Etik İlkeleri

Bu karar, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve DeğerIendirme Kurulu koordinasyonunda uygulamaya konulan "İnsan Hakları Eylem Planı” çerçevesinde, kamu görevlileri için sosyal medya etik ilk...

Mobbing İddiası ile İdarenin Uygulamalarından Şikayetçi Olan Zabıta Memurunun Mağduriyetinin Giderilmesi

Bu karar; Başvuranın mobbing iddiası ile idarenin uygulamalarından şikâyetçi olduğu dolayısıyla idare hakkında soruşturma yapılması ve mağduriyetinin giderilmesi talebine ilişkindir.

Sınav Başvurusunun Eksik Belge Sebebiyle Reddi Kararını İptali Talebi

Bu Karar; personel alımı için ilana çıkan belediyeye yapılan başvurunun eksik belge gerekçesiyle kabul edilmediği nedeniyle iptal edilen başvurunun tekrar değerlendirilmesi talebine ilişkindir.