Kurul Kararları

  • Sıralama

Sandık Kurulu Başkan ve Memur Üyenin Görevlendirilmesi

Bu Karar, sandık kurulu başkan ve memur üyenin yerleşim yeri adresi bilgilerin göre mi, yoksa memurun çalışmakta olan kurum adresine göre mi görevlendirme yapılacağına ilişkindir.

Fazla Çalışmaların Ücret Ya Da Hafta Tatili İle Karşılanması

Bu Karar, başvuranın fazla çalışmalarının ücret ile ya da hafta tatili ile karşılanması talebi hakkındadır.

İl Dışına Yapılan Geçici Görevlendirmeler

Bu Karar, il dışına yapılan geçici görevlendirmeler için geçici görev harcırahı verilmesi talebi hakkındadır.

Hatalı İntibak İle Emekli Edilen Memurun Göreve İade Edilme Talebi

Bu Karar, intibakında hata yapılarak, emekliye bu şekilde sevk edildiğini düşünen kişinin, emekliye sevk işleminin iptal edilerek göreve iade edilme talebi hakkındadır.

Aile Yardımı Ödeneğinin Geçmişe Yönelik Olarak Tarafına Verilmesi Talebi

Bu Karar, aile yardımı ödeneğinin geçmişe yönelik olarak tarafına verilmesi talebi hakkındadır.

İdarece Ödenene Özlük Hakkının Faizi İle Birlikte İptal Edilmesi

Bu Karar, kadastro teknisyeni olarak görev yapan şikayetçinin, çalışmaya devam ederken 2 yıllık ön lisans harita kadastro bölümünü bitirerek harita teknikeri diploması almasına rağmen, kendisine ödenen ek özel hizmet tazminat ödemelerinde kadroya gör...

Nakil İşlemine Muvafakat Verilmemesi

Bu Karar, İlçe Nüfus Müdürü unvanı ile görev yapan kişinin rotasyona tabi olmadığını, görev yaptığı yerin mahrumiyet yeri sayılması gerektiğini, Devlet Personel Başkanlığının bu yönde görüşü bulunduğunu, çocukları ve ailesinin mağdur olduğunu, bu sür...

Fazla Çalışma Karşılığı Hak Kazanılan İzinler

Bu Karar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde Enformasyon Memuru olarak görev yapan kişinin yaptığı fazla çalışmaları karşılığında hak kazanılan izinlerinin, fazla çalışmanın yapıldığı yıl içinde kullanıl...

Geçmiş Hizmetlerin Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesinde Değerlendirilmesi

Bu Karar, daha önce TSK da uzman erbaş olarak görev yaptığını, vazife malulü olarak emekli olduğunu, daha sonra 657 sayılı yasaya tabi devlet memuru olarak tekrar göreve başladığını, daha önceki hizmetlerinden dolayı intibak yapılması ve aday memur d...

Engellilik Nedeniyle Yer Değişikliği Talebi

Bu Karar, engellilik nedeniyle yer değişikliği talebi hakkındadır.