Uluslararası Sözleşmeler

  • Sıralama

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

İşbu Sözleşmenin Taraflar Konferansının benimseyebileceği herhangi bin ilgili yasal belgenin nihai amacı, Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bi...

Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi

Bu Anlaşma imzalayan Avrupa Konseyi üye Devletlerinin mimari mirasın korunması ve bu korunmanın yaygınlaştırılması hususunda ortak bir politikanın ana ilkeleri bakımından bir anlaşmaya varılmasının önemini kabul ederek, bazı hususlardaki mutabakatlar...

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi

Bu Sözleşme'ye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararası konsolosluk ilişkilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkindir.