Yargı Kararları

  • Sıralama

Zimmet Suçunun Soruşturulma Usulü

Bu Karar; Sanıkların lüzum-u muhakemelerine karar verilmesi sonucu açı­lan kamu davasında 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan ve lü­zum-u muhakemeye dair kararlarda anlatımı bulunan zimmet suçun­dan sanıklar hakkında iddianame düzenlenmesi ger...

Kamu Kurumlarının Haksız Fiil Nedeniyle Uğradıkları Kamu Zararlarında Zamanaşımı Başlangıcı

Bu Karar; haksız fiil nedeniyle zarara uğrayan bir kamu kurumu ise za­manaşımı başlangıcının, haksız fiilin tarihi mi, kurum zararının tahsili hak­kında yasal işlemlerin başlatılmasına ilişkin verilen "olur”un tarihi­nin mi esas alınması gerektiğine...

Evlendirme Memurluğunun Müftülüklerce Yapılmasına İlişkin Kanun Değişikliği

Bu Karar, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun yapılan değişiklikle, il ve ilçe müftülüklerine evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verilmesini düzenleyen Kanun değişikliğinin Anayasa Mahkemesince karara bağlanmasına ilişkindir.

Asildeki Şartları Taşımayan Memura Özel Hizmet Tazminatı ve Ek ödeme

Bu Karar, asilde aranan şartları taşımamasına rağmen ilgilinin vekalet ettiği kadroya ilişkin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeden faydalandırılması üzerine verilmiştir.

Usulsüz Yiyecek Yardımı

Bu Karar, Yönetmeliğe aykırı olarak yiyecek yardımı yapılması olarak yemek yardımı yapılması üzerine verilmiştir.

Avukatlık Vekalet Ücreti

Bu Karar, avukatlık vekalet ücretine yeniden değerleme oranı uygulayarak üst sınırdan fazla vekâlet ücreti ödenmesi üzerine verilmiştir.

Sendika Yönetim Kurulu Üyesi İken Aylıksız İzne Ayrılan memurun İzin Dönüşü Atanacağı Kadro

Bu Karar; 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 18. maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılan davacının, kesintisiz olarak yürüttüğü sendika yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi üzerine yapmış olduğu başvuru sonucunda kazanılmış hak aylık...

Özel Hizmet Tazminatı

Bu Karar, Fen İşleri Müdürüne Genel İdare Hizmetleri sınıfı için öngörülen özel hizmet tazminatı yerine Teknik Hizmetler sınıfı için öngörülen özel hizmet tazminatının ödenmesi üzerine verilmiştir.

Ek Ödeme Farkları

Bu Karar, asilde aranan şartları taşımayan vekile ek ödeme yapılması üzerine verilmiştir.

Müdüre Başkan Yardımcılığına İlişkin Ödemelerin Yapılması

Bu Karar, başkan yardımcılığından alınıp müdür kadrosuna atandıktan sonra da, başkan yardımcılığına ilişkin ödemelerin kazanılmış hak olarak ödenmeye devam olunması üzerine verilmiştir.