Yargı Kararları

  • Sıralama

Özel Öğretim Kurumunda Çalışanın Resmi Belgede Sahtecilik Suçu İşlemesi Halinde 4483 Sayılı Kanuna Tabi Olup Olmayacağı

Bu Karar, özel bir ilköğretim okulunun müdürü olan sanığın okula kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt parasından indirim yapılabilmesi için öğretmen olmayan şahısları öğretmen olduklarına dair belgeleri kayıt evraklarına eklediği gerekçesiyle kamu görev...

Vergi Müfettişinin Rüşvet Almaya Teşebbüsü

Bu Karar; vergi müfettişi olarak görev yapan sanığın katılana sahte fatura kullanması sebebiyle verilecek cezanın miktarını düşürmek için katılandan para istediği, katılanın ihbarı üzerine seri numaraları alınmış paraların sanığın söylediği yere bıra...

Aynı Gün İçerisinde Belli Aralıklarla Paranın Mal Edinilmesinin Zincirleme Zimmet Suçu Sayılmayacağı

Bu Karar, mali hizmetler müdürü olan kişinin aynı gün içerisinde ilk işlemi ile son işlemi arasında üç saat olacak şekilde üç defa belli bir parayı hesabına aktarmasının zincirleme suç olup olmayacağına ilişkindir.

Emekli Olan Avukata Avukatlık Vekalet Ücretinin Ödenmesi

Bu Karar; Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İnt...

Şartları Taşımadığı Halde Şube Müdürü Kadrosuna Vekalette Vekalet Aylığı

Bu Karar; Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten kişiye Müdür kadrosuna atanabilmek için aranan şartları taşımamasına rağmen Şube Müdürleri için öngörülen zam ve tazminatlar ile ek ödemenin ödenmesi konusuna ilişkindir.

İtfaiyeye Destek Hizmeti Verilen Personele Fazla Mesai Ücreti Ödenmesi

Bu Karar; İtfaiye Dairesi Başkanlığında destek işlerini yürütmek için görevlendirilen teknik kökenli personele mevzuata aykırı olarak fazla mesai ücreti ödenmesi konusuna ilişkindir.

Belediye Başkan Yardımcısının İcbar Suretiyle İrtikap Suçu

Bu Karar; belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan sanığın görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle Belediyeden ihale alan firmaya ödenmesi gereken paradan kendisi için keseceğini söylemesi üzerine mağdurun Belediyenin bir daha kend...

Müdürler İçin Öngörülen Tazminatın Ambar Memuruna da Ödenmesi

Bu Karar; belediyede müdür ve müdür vekili olarak çalışan kişilere Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ödenen sorumluluk zammının, belediyede ambar memuru olarak çalışan kişiye harcama yetkilisi olarak görevlendirilmesi nedeniyle ödenmesine ilişkin verilmiş...

Yiyecek Yardımı Kupon Verme Şeklinde Yapılması

Bu Karar; personele yapılan yiyecek yardımının, ihale yoluyla mevzuata aykırı olarak kupon verme şeklinde yapılması suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir.

Dolu Olan Kadrolara Vekalet Halinde Yapılan Ödemeler

Bu Karar; Belediyede Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kentsel Tasarım Müdürlüğü kadroları dolu olduğu halde söz konusu kadrolara vekil olarak atananlara zam, tazminat ve ek ödeme farkı ödenmesi neden...