Yargı Kararları

  • Sıralama

Sosyal Denge Tazminatının Sözleşmeli Personel İçin Kanunlarla Belirlenen Sınırlara Uyulmaksızın Ödenmesi

Bu Karar; belediyede sözleşmeli personele ödenen sosyal denge tazminatının mevzuata aykırı olarak (kanunla belirlenen sınırlara uyulmaksızın) ödendiği gerekçesiyle verilmiştir.

Sosyal Denge Tazminatının Memurlar İçin Kanunlarla Belirlenen Sınırlara Uyulmaksızın Ödenmesi

Bu Karar; belediyede çalışan memur personele ödenen sosyal denge tazminatının mevzuata aykırı olarak (kanunla belirlenen sınırlara uyulmaksızın) ödendiği gerekçesiyle verilmiştir.

Büyükşehir Belediyesine Bağlı Genel Müdürlük Bünyesinde Görev Yapan Personele Ödül İkramiyesi Ödenmesi

Bu Karar; Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan personele yersiz olarak ödül ikramiyesi ödenmesi nedeniyle verilmiştir.

Zimmet Suçunun Soruşturulma Usulü

Bu Karar; Sanıkların lüzum-u muhakemelerine karar verilmesi sonucu açı­lan kamu davasında 3628 sayılı Kanunun 17. maddesinde sayılan ve lü­zum-u muhakemeye dair kararlarda anlatımı bulunan zimmet suçun­dan sanıklar hakkında iddianame düzenlenmesi ger...

Teknik Personele Arazi Tazminatı Ödenmesi

Bu Karar; arazi ve açık alanlarda çalışanlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatının, fiilen bu alanlarda görev yapmayanlar için de ödenmesi nedeniyle verilmiştir.

Daha Düşük Mali Hakları Olan Kadroya Atanmaya Rağmen Yüksek Rakamlardan Maaş Alınması

Bu Karar; daha önce başkan yardımcılığı görevini ifa etmiş bulunan müdürün kendisine mevzuata aykırı olarak başkan yardımcılığına ilişkin mali hakların kazanılmış hak olarak ödenmesi suretiyle kamu zararının tazminine karar verilmesiyle ilişkilidir.

Eğitim Seminerine katılan Personelin Konaklama Giderleri

Bu Karar; belediyede muhtelif müdürlüklerde çalışan personelin gerçekleştirilen eğitim seminerine katılımları dolayısıyla mevzuatın öngördüğü sınırın üzerinde konaklama bedeli ödenmesi neticesinde kamu zararına sebebiyet verildiği gerekçesi ile veril...

Programcı Kadrosunda Sözleşmeli İken Memur Kadrosuna Geçirilen ve Şartları Taşımayan Kişinin Durumu

Bu Karar; tam zamanlı programcı kadrosunda sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kanunla memuriyete geçirilen kişiye ödenen miktara ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmemesine ilişkindir.

Çözümleyici Kadrosu İçin Gerekli Şartların Taşımayan Sözleşmelinin Memur Kadrosuna Geçirilmesi

Bu Karar; tam zamanlı çözümleyici kadrosunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve kanunla memuriyete geçirilen kişiye ödenen miktar için ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesine ilişkindir.

Vekaleten Görevlendirilen Müdürlere Sosyal Denge Tazminatı Ödemesi

Bu Karar; vekaleten görevlendirilen müdürlere mevzuatta belirtilen ve üst limit olan en yüksek devlet memuru aylığını aşacak şekilde sosyal denge tazminatı ödenmesi neticesinde tazmin hükmü verilmesine ilişkindir.