Yargı Kararları

  • Sıralama

Karar Sonucunu Etkileyecek Bir İddianın İlk Derece Mahkemesi Kararında Karşılanmamış Olması

Bu karar; karar sonucunu etkileyecek bir iddianın ilk derece mahkemesi kararında karşılanmamış olması nedeniyle gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Mevzuatın Öngördüğü Üst Sınır Aşılarak Sosyal Denge Tazminatı Ödenmesi

Bu karar; belediye ile sendika arasında imzalanan sosyal denge sözleşmesine istinaden personele mevzuatın öngördüğü aylık tavan tutar aşılmak suretiyle sosyal denge tazminatı ödenmesi sonucunda kamu zararı oluşup oluşmayacağına ilişkindir.

Asilde Aranan Şartları Taşımayan Vekil Memura Özel Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme Farkının Ödenmesi

Bu karar; belediyede trafik memuru kadrosunda olup Yazı İşleri Müdürlüğüne vekalet eden lise mezunu personelin, yüksek öğrenim görmüş olma şartını taşımadığı halde özel hizmet tazminatı ile ek ödeme farkının ödenmesi sonucu kamu zararı oluşup oluşmad...

Sosyal Denge Ödemelerinde Mevzuatta Öngörülen Sınırın Aşılarak Ödeme Yapılması

Bu karar; belediye ile sendikası arasında imzalanan sözleşme ile müdürlük görevini yapan personele yapılan sosyal denge ödemelerinde ve bir kişiye evlilik yardımı adı altında yapılan sosyal denge ödemesinde mevzuatta öngörülen sınır aşılarak ödeme ya...

Programcı Kadrosunun Şartlarını Taşımayan Personelin Sözleşmeli Statüden Memuriyete Geçirilmesi

Bu karar; tam zamanlı programcı kadrosunda sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve kanunla memuriyete geçirilen personelin, programcı kadrosu için gerekli şartları taşımaması nedeniyle kamu zararı oluşmadığına ilişkindir.

Çözümleyici Kadrosunun Şartlarını Taşımayan Personelin Sözleşmeli Statüden Memuriyete Geçirilmesi

Bu karar; çözümleyici kadrosunun şartlarını taşımayan personelin sözleşmeli statüden memuriyete geçirilmesi neticesinde kamu zararı oluşup oluşmadığına ilişkindir.

Vekalet Şartlarını Taşımamasına Rağmen, Hukuk İşleri Müdürlüğüne Vekâlet Eden Uzman'a Avukatlık Vekalet Ücreti Ödenmesi

Bu karar; belediyede uzman kadrosunda olup, vekalet şartlarını taşımamasına rağmen Hukuk İşleri Müdürlüğüne vekâlet eden personele avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

Hukuk İşleri Biriminde Şef Kadrosunda Çalışan Personele Avukatlık Vekalet Ücreti Ödenmesi

Bu karar; Hukuk İşleri Biriminde şef kadrosunda çalışan personele, 659 sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önceki mevzuata göre ve yine 659 sayılı KHK’nın yürürlük tarihinden önceki çalışmaları karşılığı olarak 2014 yılında ödenen vekalet ücreti payı...

İşe Başlama Tarihinden Önceki Avukatlık Vekalet Ücretinin Personele Ödenip Ödenemeyeceği

Bu karar; avukat olarak istihdam edilen personele işe başlama tarihinden önceki yıllarda tahsil edilmiş emanet hesapta biriken tutardan avukatlık vekalet ücreti ödemesi yapılmasının kamu zararı oluşturup oluşturmadığına ilişkindir.

Evlilik Yardımı Adı Altında Sosyal Denge Ödemesi Yapılması

Bu karar; Belediye ile Sendika arasında imzalanan sözleşme ile müdürlük görevini yapan personele yapılan sosyal denge ödemelerinde ve bir kişiye evlilik yardımı adı altında yapılan sosyal denge ödemesinde mevzuatta öngörülen sınır aşılarak ödeme yapı...