Kısıtlı Vergi Uygulanan Gayrimenkuller Satılması Halinde Tecil Edilen Emlak Vergisi Ödemeleri

  • Mevzuat Tarihi24.01.1997
  • KurumGelir İdaresi Başkanlığı

Bu görüş, kısıtlı vergi uygulanan gayrimenkullerin satılması halinde, tecil edilen emlak vergisine gecikme zammı ve kusur cezası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Yorumlar