Korona Virüs(Covid-19) Önlemleri

  • Mevzuat Tarihi12.03.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Genelge; yeni tip korona virüs(Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimizin etkin ve kararlı bir şekilde hastalıkla mücadele noktasında yerel yönetimlerimiz tarafından da alınması gereken tedbirlere ilişkindir.

 T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: 71188846/67002                                                                                                                                                                                                                                                                          12/03/2020

Konu: Korona Virüs(Covid-19) Önlemleri

GENELGE

2020/5

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, ilk kez 31/12/2019 tarihinde Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimiz, tüm kurumlarıyla etkin koruyucu önlemleri almış olup hastalıkla mücadele noktasında kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimlerimiz tarafından da birtakım tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, hastalıkla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilebilmesi için;

1- Yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, durakları ve istasyonlarının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

2- Halkın toplu olarak bulunduğu alanların (cadde, sokak, meydan, bulvar, pazar yeri vb.) Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde, sık periyotlarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

3- İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde ve binalarda (hizmet binaları, metro ve otobüs durakları vb.) ile toplu taşıma araçlarında halkın kolayca erişebileceği şekilde dezenfektanların yerleştirilmesi,

4- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde hastalığın yayılmasına karşı denetimlerin sıklaştırılması ve gerekli görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınması,

5- Hizmet binalarının ve müştemilatının Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde yüzey temizliğinin, havalandırılmasının ve dezenfeksiyonunun sağlanması; diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ibadethane ve okullardan gelen taleplerin karşılanması,

6- Çöplerin daha sık ve düzenli olarak toplanması, çöp toplama araç ve personel kapasitesinin yeterli düzeyde tutulması, çöp depolama ve bertaraf tesislerinde gerekli tedbirlerin alınması,

7- Bilbord, pano, afiş, mobil uygulamalar, dijital mecra, sosyal medya vb. araçlarla vatandaşların hastalıkla mücadele konusunda bilinçlendirilmesi,

8- Yerel yönetimler personelinin acil ve zorunlu olmadıkça yurt dışına gönderilmemesi, yurt dışından dönen personelin de Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslar çerçevesinde takibi yapılarak toplu alanlardan uzak durmasının sağlanması,

9- İhtiyaç duyulması halinde araç, gereç ve ekipman taleplerinin Bakanlığımıza bildirilmesi,

10- Mücadele kapsamında valilikler tarafından iletilecek talimatların hızlıca ve titizlikle yerine getirilmesi,

11- Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek tedbirlerin yerel yönetimler tarafından yerine getirilmesi, il ve ilçe sağlık müdürlükleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olunması, gerektiğinde bu kurumlardan yardım talep edilmesi gerekmektedir.

Devletimiz tarafından bugüne kadar alınan önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi hastalığın yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için; yukarıda belirtilen tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun İliniz dahilindeki tümyerel yönetimlere(birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rice ederim.

 

Murat KURUM

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bakan


Yorumlar