Koronavirüs (Covid-19) önlemleri (Belediye Alacaklarına İlişkin)

  • Mevzuat Tarihi19.03.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu genelge, koronavirüs salgını nedeniyle belediyelerin kira alacakları ve su alacaklarının ertelenmesine ilişkindir.

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

19.03.2020

Sayı: 71188846/010.06.02- 73304

Konu: Koronavirüs (Covid-19) önlemleri

GENELGE

2020/7

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Çin'in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam etmektedir.

Bu çerçevede, 11 maddelik 2020/5 sayılı Genelgemiz Bakanlığımız tarafından 81 İl Valiliğine gönderilmiştir.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle; tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları (atari, Playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, demek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetlerinin 16/03/2020 tarihi itibariyle geçici bir süreliğine durdurulduğu 81 İl Valiliğine duyurulmuştur.

İçişleri Bakanlığı tarafından alman tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir.

Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda;

1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermeyesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;

a) Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri kullanılamayacağından; faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

b) Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi,

hususları uygun görülmüştür.

2) İçme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerini yürüten belediyelerimiz ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam ettirmesi ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dâhil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerekmektedir.

Devletimiz tarafından bugüne kadar alman önlemler ile bundan sonra alınacak tedbirlerin yerel yönetimlerimizce dikkatle takip edilerek eksiksiz yerine getirilmesi söz konusu pandeminin daha fazla yayılmasının önlenmesi bakımından büyük önem arz etmektedir.

Halkımızın sağlığının korunması ve kamu esenliğinin sağlanması için; yukarıda belirtilen tedbirlere riayet edilmesi, herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve konunun İliniz dahilindeki tüm yerel yönetimlere (birlikleri ve iştirakleri dahil) duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Murat KURUM

Bakan


İlgili Kanun:

Belediye Kanunu


Yorumlar