Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/1)

  • Mevzuat Tarihi23.01.2021
  • KurumKültür ve Turizm Bakanlığı

Bu Tebliğ; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2020 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu


Yorumlar