Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi

  • Mevzuat Tarihi31.12.2019
  • KurumAdalet Bakanlığı

Bu Tebliğ; İcra dairelerince haczedilen ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tarife hükümleri uygulanmak amacıyla hazırlanmıştır

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İcra ve İflas Kanunu


Yorumlar