Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderin Tutarına İlişkin Karar

  • Mevzuat Tarihi02.01.2020
  • KurumTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bu Tebliğ ile 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt fazi oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçeçrsiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 15,00 alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 260,00 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Ticaret Kanunu


Yorumlar