Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 303)

  • Mevzuat Tarihi09.04.2006
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre, daha önce genel bütçe kapsamı dışında iken, genel bütçe (Devlet tüzel kişiliğinin bütçesi) kapsamına alınarak bu Kanunun 12 nci maddesi gereğince tüzel kişiliklerini kaybeden ve yine bu Kanunun 45 inci ve geçici 12 nci maddeleri gereğince, mülkiyetlerindeki taşınmazları tapuda Hazine adına resen tescil edilecek olan kamu idarelerinin sıralanması amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar