Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)

  • Mevzuat Tarihi26.12.2019
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Tebliğ; 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İmar Kanunu


Yorumlar