Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı (Sıra No: 20)

  • Mevzuat Tarihi09.11.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Genel Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli İdareler Muhasebe Yönetmeliğinin 211 inci maddesinde; “322-Bütçeleştirilecek Borçlar Hesabı” ile ilgili olarak açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar