Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:18)

  • Mevzuat Tarihi20.02.2004
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; kamu idare ve müesseselerince yapılan bazı alımlara ilişkin hakediş ödemelerinden katma değer vergisi tevkifatı yapılmasını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar