Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 22)

  • Mevzuat Tarihi28.02.2005
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; 2004 mali yılı kesin hesap kanunu tasarılarının hazırlanmasında kullanılacak kesin hesap cetvelleri analitik bütçe sınıflandırmasına uygun olarak yeniden düzenlenmiş olup, bu cetvellerin şekilleri ile düzenlenmelerine ilişkin açıklamaların yapılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar