Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 24) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri

  • Mevzuat Tarihi08.03.2007
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin uygulanmasında kamu idarelerinde oluşan tereddütlerin giderilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat değişiklikleri nedeniyle açıklamaların yapılması amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar