Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 26) Taşınır Kod Listesi

  • Mevzuat Tarihi31.03.2007
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınırlarını kayıt altına alırken uygulayacakları taşınır kod listesi ile kurumsal ihtiyaçlara göre yapabilecekleri sınıflandırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar