Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 29) Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabı

  • Mevzuat Tarihi07.03.2009
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince uygulanmak üzere bütçeleştirilmiş borçlar hesabına ilişkin esas, usul ve sürelerin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar