Müstecirin Tadilat Süresinin Kira Süresini Uzatıp Uzatmayacağı

  • Mevzuat Tarihi17.03.2020
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu görüş; kira sözleşmesinin 17 inci maddesinde bulunan “Kira akdi süresince işyerinde herhangi bir nedenle daimi ve müstakil üst hakkı tarafından yaptırılacak onarım, tadilat, ilave inşaatlar nedeniyle, daimi ve müstakil üst hakkı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden maddi ve manevi hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Bu nedenlerle kiradan tenzilat yapamaz ve yapılmasını talep edemez.” hükmü gereğince de yüklenicinin tadilat süreci boyunca kira bedelini indirme talebinin kabulü hususunun sözleşmeye uygun olmadığına ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Devlet İhale Kanunu


Yorumlar