Görüşler

  • Sıralama

Toplu Taşıma ve Ticari Taşımacılık Hizmetlerinin Tahsisi

Bu görüş; S plaka tahsis işleminde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında süresiz olarak satış yönteminin mi yoksa en fazla 10 yıl süre ile kiralama yönteminin mi uygulanacağı hususuna ilişkindir.

Kira Artış Oranının Hangi Kanuna Göre Yapılacağı

Bu Görüş; 2886 sayılı Kanun uyarınca imzalanan kira sözleşmesi kapsamında yapılacak olan kira artışının Devlet İhale Kanunu uyarınca mı, yoksa Borçlar Kanunu uyarınca mı yapılması gerektiğine ilişkindir.

İhaleye Çıkarılan Servis Araçları Plakalarının Teslim Alınmaması Üzerine Yapılabilecek İşlemler

Bu Görüş; ihale sonucu bedel ödendikten sonra Ticari Plaka Tahsis Belgesi alınmaması, trafik tescil işlemlerinin yaptırılmamasından dolayı plakaların kullanıma geçmemesi nedeniyle ihalenin iptali ve ilgili plakalar için -önceki bedelden daha düşük ol...

Kat Karşılığı İnşaa Edilen Belediye Taşınmazlarının Satışı

Bu Görüş; kat karşılığı inşa edilen belediye taşınmaz satışlarının satışlarının yapılma şekline ilişkindir.

İhalesi Tamamlanan Kiralama Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması

Bu Görüş; ihalesi tamamlanan ve sözleşmesi imzalanan kiralama işi sözleşmesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

İcra Müdürlüklerince Teminatların Haczedilip Haczedilemeyeceği

Bu Görüş; İcra müdürlüklerince yüklenicilerin doğmuş ve/veya doğacak tüm hak ve alacakları üzerine haciz konulması durumunda, teminatlarının icra müdürlüklerinin haciz bildirimlerine istinaden haczedilip haczedilemeyeceği hususuna ilişkindir.

İhalelerde Teminat Mektubunun İade Edilemeyeceği Durumlar

Bu Görüş; teminat mektubunun iadesinin talep edildiği, mevzuat hükümleri, ihale şartname ve sözleşmesi dikkate alınarak iadesinin yapılıp yapılamayacağı hususuna ilişkindir.

İhale Komisyon Üyelerinin İhale Sürecindeki Sorumlulukları

Bu Görüş; ihale komisyon üyelerinin ihale sürecindeki sorumlulukları hususuna ilişkindir.

696 sayılı KHK ile Sözleşmesi Feshedilen Firmaya Ödenecek Tazminat

Bu Görüş; 696 sayılı KHK ile sözleşmesi feshedilen firmaya ödenecek tazminata ilişkindir.

İhale Üzerinde Kalan Kişinin Sözleşme İmzalamaması Durumunda Yeni Muammen Bedel Tespiti

Bu Görüş; yeni tahmin edilen bedel belirlenirken iptal edilmiş olan ihale için verilen en yüksek teklif tutarının mı yoksa ilk ihaleye ilişkin muammen bedelin mi dikkate alınacağına ilişkindir.