Görüşler

  • Sıralama

Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi ve Sürenin Buna Etkisi

Bu Görüş; belediye ve şirket arasında yapılan kira sözleşmesinin hangi oranda damga vergisine tabi tutulacağı ve damga vergisinin hesabında sözleşme süresinin kaç yıl olarak dikkate alınacağı hususuna ilişkindir.

Yüklenicinin Alt Taşeron İle Yaptığı Sözleşmeye Ait Damga Vergisinin Ödenmesinden İdarenin Sorumlu Olması

Bu Görüş; yüklenicinin alt taşeron ile yaptığı sözleşmeye ait damga vergisinden dolayı kurumun bir sorumluluğu bulunup bulunmadığı, bulunması durumunda söz konusu damga vergisinin nasıl ödeneceği hususuna ilişkindir.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Mal ve Hizmet Alımlarında Damga Vergisi Kesintisi

Bu Görüş; ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Damga Vergisi Kanunu yönünden resmi daire sayılması gerektiği ve kurumun damga vergisi uygulamaları açısından resmi daire sayılması durumunda mal ve hizmet alımlarında damga vergisi kesintisi yapılması hususuna ili...

Jeotermal Suyun Kullanım Kira Sözleşmesinde Damga Vergisi

Bu Görüş; jeotermal suyun kullanım kira sözleşmesinde kesilecek damga vergisinin oranına ilişkindir.

Belediyeye Şirketlerinin Damga Vergisi Karşısındaki Durumu

Bu Görüş; belediyeye bağlı şirket tarafından yaptıkları ihaleler kapsamında düzenlenecek hakediş faturalarından ve yapılacak ödemelere ilişkin kağıtlardan damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususuna ilişkindir.

Belediyeye Bağlı Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Mal ve Hizmet Alım Sözleşmelerinde Damga Vergisisi Muafiyeti

Bu Görüş; belediyeye bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin mal ve hizmet alım sözleşmelerinde damga vergisi muafiyeti hususuna ilişkindir.

Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Damga Vergisi Uygulaması

Bu Görüş; KİT kapsamından çıkarılan şirketin doğrudan temin yöntemiyle ve sözlü teklif alınmak suretiyle sözleşme düzenlenmeden yaptığı alımlarda, herhangi bir teklifin veya alım tutanağının üzerine şerh konulduğunda veya alım yapılacak firmaya ilişk...

Doğrudan Temin Usulü İle Devir Sözleşmelerinde Damga Vergisi

Bu Görüş; doğrudan temin usulü ile yapılan sözleşme ve bu usulde yapılan alımlarda ihale yapılması ve ihale komisyonu kurulmasının söz konusu olmadığı, herhangi bir ihale kararı olmadığı halde kamu kurumları ile firma arasında doğrudan temin usulü il...

İSKİ İle Yapılan İhalede Hakediş Ödemeleri, Avanslar, Sözleşme ve Karar Damga Vergisi Muafiyeti

Bu Görüş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile yapılan işlerle ilgili ihale kararı ve sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı ve avans ve hakediş ödemeleri üzerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmaya...

İş Artışı Olmaksızın, Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fiyat Farklarında İhale Kararı ve Sözleşme Damga Vergisi Kesintisi

Bu Görüş; personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımlarında iş artışı olmaksızın, asgari ücret artışından kaynaklanan fiyat farklarına ilişkin olarak, ihale kararı ve sözleşme damga vergisinın kesilip kesilmeyeceği hususuna ilişkindir.