Görüşler

  • Sıralama

İhale Komisyon Üyelerinin İhale Sürecindeki Sorumlulukları

Bu Görüş; ihale komisyon üyelerinin ihale sürecindeki sorumlulukları hususuna ilişkindir.

696 sayılı KHK ile Sözleşmesi Feshedilen Firmaya Ödenecek Tazminat

Bu Görüş; 696 sayılı KHK ile sözleşmesi feshedilen firmaya ödenecek tazminata ilişkindir.

İhale Üzerinde Kalan Kişinin Sözleşme İmzalamaması Durumunda Yeni Muammen Bedel Tespiti

Bu Görüş; yeni tahmin edilen bedel belirlenirken iptal edilmiş olan ihale için verilen en yüksek teklif tutarının mı yoksa ilk ihaleye ilişkin muammen bedelin mi dikkate alınacağına ilişkindir.

İhalelerde Özel Şartlar Belirlemek

Bu Görüş; İKN ile Sanayi Dükkanları Yapım İşi ihalesindeki özel şartlar hususuna ilişkindir.

Kira Sözleşmesi Devam Eden Minibüslerin Özel Halk Otobüsüne Dönüşümü

Bu Görüş; sözleşmesi devam eden minibüslerin özel halk otobüslerine dönüşümü için yeniden ihaleye çıkılıp çıkılmaması ile sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği hususuna ilişkindir.

Toplu Taşıma Hatlarında İhale Süresi Dolmadan İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı

Bu Görüş, kiraya verilen toplu taşıma hatlarının ihale süresi dolmadan yeniden ihale edilip edilemeyeceği hususuna ilişkindir.

Toplu Taşıma Hatlarının Kira Süresi

Bu görüş; toplu taşıma hatlarının kiralama için en fazla on yıl, imtiyaz yöntemi için en fazla kırkdokuz yıl, ruhsat vermede ise muhammen bedelin belirlenerek imtiyaz ve tekel oluşturmayacak şekilde belirli bir süre olarak belirlenmesi ve bunların sö...

Mıcır Alımının Yıllara Sari Yapılıp Yapılamayacağı

Bu görüş; belediyelerin yapacağı mıcır alım ihalelerinin gelecek yıllara yayılacak veya ertesi yıla geçecek şekilde yapılıp yapılamayacağına ilişkindir.

Koranavirüs Önlemleri Kapsamında İşyeri Borçları ve Kira Sürelerinin Uzatılması

Bu görüş; koronovirüs kapsamında faaliyetleri etkilenen iş yerlerindeki kira süre ve ödemelerine ilişkin işlemlere yöneliktir.

Tarım Kredi Kooperatifi ile İmzalanan Mal Alımı Sözleşmesinin Damga Vergisi

Bu Görüş; Tarım Kredi Kooperatifinden yapılan kuru bakliyat mal alımı için imzalanan sözleşmenin damga vergisinden muaf olup olmadığı hususuna ilişkindir.