Görüşler

  • Sıralama

Belediyelerin Şirket Kurmaları ve Şirketlerin İhale Mevzuatı Karşısındaki Durumu

Belediyelerin kurduğu ve ortağı olduğu Şirketlerin yönetim kurullarının belirlenmesi, bu şirketlerin ihale mevzuatı karşısındaki durumu.

Belediye Tarafından Meslek Yüksek Okulu Binası Yapımı

Devlete ait üniversiteye bağlı meslek yüksekokulunun yapımına belediye bütçesinden katkıda bulunulup bulunulamayacağı ve yapılacak harcamalar.