Ön Ödeme İşlemleri

  • Mevzuat Tarihi25.11.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Görüş; bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama birimlerince görevlendirilen avans mutemetlerine yapılan ön ödemelerin Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:55)’ne göre yapıldığı, mutemetlere yapılan ön ödemelerin mutemetlerin banka veya maaş hesabına havale edildiği belirtilerek yapılan uygulamanın değerlendirilmesine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar