Belediye Personel Şirketi İle Yapılan Hizmet Alımı Sözleşmesi İşçilik Maliyeti Hk.

  • 08.02.2022 S*** E***
  • ********* ****** Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Soru

Belediyemiz Şirketinde çalışan işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik olarak şirket ve yetkili sendika arasında toplu sözleşme imzalanmaktadır. Kurum tarafından yapılan doğrudan hizmet alımlarında ve hakediş ödemelerinde; - Asgari işçilik maliyeti: Ücret, yemek, yol, UBGT, fazla çalışma, giyim, prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler - Doğrudan hizmet alımlarında asgari işçilik maliyetinin kapsamına toplu iş sözleşmesi ile getirilen yakacak yardımı, çocuk yardımı gibi ödemeler dâhil edilebilir mi, bu kalemler için de %4 ve %... Şirket kârı ödenebilir mi? - Doğrudan hizmet alımı yapılırken sadece yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesindeki kalemler mi asgari işçilik maliyetine dâhil edilebilir? - Doğrudan hizmet alımı yapıldıktan sonra bağıtlanan ve TİS’e bağlı olarak fiyat farkı kapsamına giren bu kalemler için sözleşmeye madde koyarak sonradan %4 ve %... Şirket kârı ödenmesi kamu zararı olmaz mı?

Cevap

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr

Cevaplayan: MTS Yayın Kurulu

İlgili Kanun

Kamu İhale Kanunu


Yorumlar