Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

  • Mevzuat Tarihi26.07.2022
  • KurumGençlik ve Spor Bakanlığı

Bu Tebliğ; spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriğine, ortaklık yapısına, pay sahipliğine, sermayesine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemekt amacıyla çıkartılmış olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonlarının faaliyetlerine katılmak amacıyla başvuruda bulunan ve Bakanlığa tescilini yaptıran spor anonim şirketlerini kapsar. Halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabidir. Bu Tebliğde halka açık spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanır. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu


Yorumlar