Tahsilatı Mümkün Olmayan Alacakların Terkini

  • Mevzuat Tarihi25.11.2021
  • KurumÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği B...

Bu Görüş; 06.02.2020 tarih ve 31031 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar) Muhasebe Kayıtlarından Çıkartılacak Alacaklar başlıklı 11 inci maddesine atıfta bulunularak, belirtilen tutarların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin; Anapara tutarının mı, gecikme zammı dâhil toplam tutarın mı terkin işlemi yapılacağı, belirtilen bu tutarların kayıtlardan çıkartılması için kişinin toplam borcu üzerinden mi, tek tek tahakkuk bazında mı değerlendirmeye alınması gerekeceğine ilişkindir.

Yetkisiz Erişim!


Bu içeriği görüntüleme yetkiniz bulunmamaktadır. Sitemizde yer alan içeriklerin tamamına sınırsız erişim ile ilgili bilgi almak ve sınırsız erişim hakkına sahip bir üyelik paketine geçiş yapmak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Ara: +90 (312) 473 84 23

mts@mevzuattakip.com.tr


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar