Tapu Kayıtlarından Hukuki Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanunun Tapu İdarelerince Sureti Tatbiki Hakkındaki Nizamname

  • Mevzuat Tarihi14.05.1930
  • KurumBakanlar Kurulu

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


Yorumlar