Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/2)

  • Mevzuat Tarihi23.01.2021
  • KurumKültür ve Turizm Bakanlığı

Bu Tebliğ; 27/5/2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2020 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu


Yorumlar