Ticaret Sicili Müdürlükleri Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi17.01.2020
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Tebliğ; ticaret sicili müdürlükleri ile bu müdürlüklere bağlı şubeler ve temsilciliklerin kuruluşu, bunların teşkilat yapısı ve yönetimi ile müdürlük personelinin göreve alınmalarına ve ticaret sicili işlemlerinde odalar arasındaki işbirliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Ticaret Kanunu


Yorumlar