Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 531)

  • Mevzuat Tarihi02.09.2021
  • KurumHazine ve Maliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Akaryakıt ve LPG piyasasının yanı sıra özel etiket ve işaret kullanma zorunluluğu getirilen ürünlere ilişkin piyasada rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla düzenlemeler yapılmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Vergi Usul Kanunu


Yorumlar