Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği (Seri No: 3)

  • Mevzuat Tarihi20.04.2006
  • KurumMaliye Bakanlığı

Bu Tebliğ; Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak üzere yatırımlara başlayan ve bu Kanunda değişiklik yapan 5350 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yatırımlarını tamamlayamamış olan mükelleflerin, söz konusu teşvikten ne şekilde yararlanacakları hususunda tereddütler bulunduğu anlaşıldığından bu hususlara ilişkin olarak yapılan açıklamalar yapılması amacı ile yürürlüğe konmuştur.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


Yorumlar