Yayın İlkeleri

Mevzuat Takip Sistemi Dergisinin sayfası olan www.mevzuattakip.com.tr sitesinin Yayın İlkeleri şunlardır:

- Mevzuat Takip Sistemi, HMC Yayıncılığın ağırlıklı olarak mahalli idarelere yönelik hukuki ve akademik çalışmalara yer veren 3 ayda bir yayınlanan bir internet sitesidir. www.mevzuattakip.com.tr adresinde yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin, Mevzuat Takip Sistemi adlı Dergide yayınlanmasına rıza gösterilmiş sayılır.

- Sitenin akademik literatüre katkı sağlayan, dinamik, etkin bir yayın olması ve referans niteliği taşıması hedeflenmektedir.

- Mevzuat Takip Sistemi sitesinde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmaların, yerel yönetimler ve yerel yönetimleri içeren mevzuat ve hukuki dallar çerçevesinde konuları ele alan, Türkçe bilimsel, özgün araştırmalar ve/veya derlemeler, değerlendirme makaleleri, kitap eleştirileri veya çeviriler olması gerekmektedir.

- Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayınlanma aşamasında olmaması, site yayınlanmasına öncelik sağlar.

- Çalışmalar önce Mevzuat Takip Sistemi Yayın Kurulu tarafından incelenir, düzeltme istenen yazıların, en geç bir ay içinde editörlüğe gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, Mevzuat Takip Sisteminde daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilir.

- Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar geri gönderilmez. Yazar(lar)a sadece bilgi gönderilir.