Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 95 inci maddesi gereğince, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme durumlarına göre hazırlanan belediye gruplarını gösterir Belediye Gelirleri Kanun Tebliği, 3 Ağustos 2022 tarih ve 31912 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16/9/2011 tarihli ve 28056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2011/1) yürürlükten kaldıran ve 3 yıl süreyle geçerli olacak yeni tebliğin 2. maddesinde yer alan hükümde:

 Nüfuslarına göre belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

a) Nüfusu 250.000’den fazla olan belediyeler 1. grup,

b) Nüfusu 100.001 – 250.000 arasında olan belediyeler 2. grup,

c) Nüfusu 50.001 – 100.000 arasında olan belediyeler 3. grup,

ç) Nüfusu 10.001 – 50.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

d) Nüfusu 10.000’e kadar olan belediyeler 5. grup.

Tebliğin tamamına erişmek için tıklayınız.