193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)

  • Mevzuat Tarihi04.09.2021
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu karar; Gelir Vergisi Kanunu'nun 67'nci maddedinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Gelir Vergisi Kanunu


Yorumlar