2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1733)

  • Mevzuat Tarihi04.11.2019
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli " 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nın onaylanmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar