2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2114)

  • Mevzuat Tarihi12.02.2020
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; ekli "2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu


Yorumlar