4749 Sayılı Kanun Kapsamında Hazine Müsteşarlığı Tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adına Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine Dair Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi08.06.2017
  • KurumHazine Müsteşarlığı

Bu Yönetmelik; herhangi bir dış finansman kaynağından Müsteşarlık tarafından Türkiye Cumhuriyeti adına hibe alınması; yabancı ülkelere, yabancı ülkelerin kuruluşlarına, uluslararası kuruluşlara ve oluşturulacak uluslararası yardım konsorsiyumlarına hibe verilmesi ve hibelerin takibi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde yer alan kurum ve kuruluşları kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun


Yorumlar