4822 Sayılı Kanun İle Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 Sayılı Kanunla Değişik 25 İnci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

  • Mevzuat Tarihi29.12.2008
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu Tebliğ; 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 387 sıra no’lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2008 yılı için yeniden değerleme oranı olan %12 (oniki) artış esas alınarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırılması amacıyla düzenlenmiştir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kabahatler Kanunu


Yorumlar