506 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılara ve Bunların Emeklilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi12.02.1987
  • KurumToplu Konut İdaresi Başkanlığı

Bu yönetmelik, 506 sayılı kanuna tabi (Geçici 20 inci maddesi hariç) sigortalı olarak fiilen çalışanlardan, kurumdan kredi talep tarihinden önceki bordro döneminin son gününden geriye doğru en az 10 yıllık sigortalı olup, bütün sigorta kollarında en az 1800 gün prim ödemiş olanlar ile Sosyal Sigortalar Kurumundan malullük ve yaşlılık aylığı veya sürekli tam iş göremezlik geliri almakta olanlara açılacak faizsiz konut kredisine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Sosyal Sigortalar Kanunu


Yorumlar