6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

  • Mevzuat Tarihi15.09.2018
  • KurumTicaret Bakanlığı

Bu Tebliğ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi kapsamında sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla, anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsamaktadır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Türk Ticaret Kanunu


Yorumlar