6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801)

  • Mevzuat Tarihi20.07.2022
  • KurumCumhurbaşkanlığı

Bu Karar; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci baddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmesine ilişkindir.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun


Yorumlar