6269 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi19.09.1964
  • KurumBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki 6269 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi hükmü bu yönetmelikte belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun


Yorumlar