6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

  • Mevzuat Tarihi13.01.2014
  • KurumBakanlar Kurulu

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2014 yılında yapılacak ilave tediyelerinin sürelerinin düzenlenmesi hakkında karar

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/5808

Resmi Gazete: 22 Ocak 2014 / 28890

 

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2014 yılında;

a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2014, diğer yarısının 30/6/2014 tarihinde,

b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 26/12/2014 tarihinde,

ödenmesi; Maliye Bakanlığının 26/12/2013 tarihli ve 13129 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.


Yorumlar