BKK

  • Sıralama

İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Ekli “İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nın kabulü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Meslekî Yeterlilik Kurumu)’nın 5/7/2010 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2010 tarihinde kararlaştırıl...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin Karar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/3...