BKK

  • Sıralama

6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2014 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2014 yılında yapılacak ilave tediyelerinin sürelerinin düzenlenmesi hakkında karar

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2013 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2013 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2012 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2012 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2012 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2012 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2011 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2011 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2011 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2011 yılında verilecek ilave tediye hakkında

İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı

Ekli “İstihdam ve Meslekî Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı”nın kabulü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Meslekî Yeterlilik Kurumu)’nın 5/7/2010 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 7/7/2010 tarihinde kararlaştırıl...

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin Karar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranının yeniden belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1/3...

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2010 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2010 yılında verilecek ilave tediye hakkında