BKK

  • Sıralama

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ücrete ilişkin Karar

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belir...

6772 Sayılı Kanun (3. Madde) Kapsamında 2009 Yılında Verilecek İlave Tediye Hakkında

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2009 yılında verilecek ilave tediye hakkında

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 8 inci Maddesinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde, Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkındaki Karar

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, kısa çalışma süresinin altı ay uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 17/6/2009 tarihli ve 307...

6772 Sayılı Kanun (1 Ve 2. Maddeler) Kapsamında 2009 Yılında Verilecek İlave Tediye Hakkında Karar

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2009 yılında verilecek ilave tediye hakkında Karar

6772 sayılı Kanun (3. madde) Kapsamında 2008 Yılında Verilecek İlave Tediye Hakkında Karar

6772 sayılı kanun (3. Madde) kapsamında 2008 yılında verilecek ilave tediye hakkında karar

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ücrete ilişkin Karar

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belir...

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine İlişkin Karar

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine İlişkin Karar

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2007 yılında verilecek ilave tediye hakkında

6772 sayılı Kanun (3. madde) kapsamında 2007 yılında verilecek ilave tediye hakkında

Esnaf Ve Sanatkarlar Ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2007 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kesilecek Sağlık Sigortası Primi Oranına İlişkin Karar

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere kesilecek sağlık sigortası primi oranına ilişkin Karar

6772 Sayılı Kanun (1 Ve 2. Maddeler) Kapsamında 2007 Yılında Verilecek İlave Tediye Hakkında Karar

6772 sayılı Kanun (1 ve 2. maddeler) kapsamında 2007 yılında verilecek ilave tediye hakkında Karar