Afet Sebebiyle Yapılan ve Yapılacak Olan Binaların Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi25.03.1972
  • KurumBakanlar Kurulu

Bu Yönetmelik; 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269 sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evini yapana yardım yoluyla yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan binalarla 7269 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren binaların borçlandırma bedellerinin yarısına kadar yapılacak indirimlerin tespitini belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun


Yorumlar