Afetlerin Genel Hayata Etkililiğine İlişkin Temel Kurallar Hakkında Yönetmelik

  • Mevzuat Tarihi22.09.1968
  • KurumÇevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bu Yönetmelik, muhtemel afetlerin genel hayata etkili olup olmadığının tayin ve tespitinde esas alınacak ölçü ve sayıların belirlenmesi amacıyla yayımlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun


Yorumlar