Alt İşverenlik Yönetmeliği

  • Mevzuat Tarihi27.09.2008
  • KurumÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bu Yönetmelik; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarını, alt işverene ait işyerinin bildirimini, tescilini, alt işverenlik sözleşmesinde bulunması gereken hususları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Mevzuata Erişmek İçin Tıklayınız


İlgili Kanun:

İş Kanunu (4857)


Yorumlar